EUROPEN CONVERTOR

نـوع: پمپ خودنویس
رنگ بدنه: شفاف

- پمپ خودنویس یوروپن با دهنه استاندارد که علاوه بر خودنویس های یوروپن قابلیت نصب روی اکثر قلم های موجود در بازار را دارد.